Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Pierwsza pomoc przedmedyczna na Białołęce

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 29 Października, 2019 - 12:36, m.kowalska

Pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka zorganizowali w Centrum Aktywności Seniora przy ul. Porajów 14 spotkanie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna na Białołęce. Fot. BBiZK Pierwsza pomoc przedmedyczna na Białołęce. Fot. BBiZK

Na zajęciach strażniczka VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przedstawiła zebranym, w jaki sposób prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.  Przypomniała również uczestnikom, że w sytuacji, w której poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową. Każdy z uczestników miał możliwość przećwiczenia jak prawidłowo należy prowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową.