Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 6 Listopada, 2019 - 15:38, psykus

W ramach programu „Bezpieczne osiedle”, w dniu 6 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów odbyła się debata z mieszkańcami „Powsina”. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo i porządek w rejonie miejsca zamieszkania.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W debacie uczestniczyli  przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz funkcjonariusze II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kierownik Delegatury Waldemar Szagdaj, pełniąc rolę moderatora, zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił główne założenia programu „Bezpieczne osiedle”.

Głównymi problemami wymienianymi przez mieszkańców były kradzieże i włamania do mieszkań i posesji, organizacja ruchu drogowego, zakłócanie spoczynku nocnego (libacje alkoholowe, nocne wyścigi samochodowo-motocyklowe) oraz zaśmiecanie terenu.

Wskazane problemy zostały odnotowane, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działania zmierzające do ograniczenia, a w przyszłości eliminacji czynów prawnie zabronionych. Zaproszeni goście przedstawili również działania, które są już prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów zapewnił przybyłych mieszkańców o kierowaniu w ich miejsca zamieszkania patroli ponadnormatywnych Policji – finansowanych z budżety miasta stołecznego Warszawy.

Przedstawiciele służb mundurowych podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc na numery alarmowe 986, 997, 112 oraz do Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.